Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Felhasználónév:

Jelszó:


Elérhetőségek

Címünk:

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.


Telefonszámunk:
[42] 510-048

Fax számunk:
[42] 510-084


E-Mail címünk:
big@bign.sulinet.hu


ORIGÓ nyelvizsga
>

Az ORIGÓ nyelvvizsgával kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el:
ORIGÓ

Elérhetőségeink:

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.


Telefonszámunk:
[42] 510-048

Kapcsolattartók:

Csaposné Szták Enikő

Telefonszám:
[70] 379-3269

E-Mail:
cseniko@gmail.hu

Belicza Anita

Telefonszám:
[30] 606-1698

E-Mail:
banita89@freemail.hu

Banner

>
Térkép

Az Iskolai közösségi szolgálat a 2015/2016-os tanév második félévében is a megszokott módon, gördülékenyen zajlik iskolánkban. 9-12. évfolyamig minden tanuló aktívan részt vesz az IKSZ-ben, hogy a kötelező 50 órát minél hamarabb teljesíteni tudják.
Egész évben több lehetőség közül választhattak a tanulók. A legkedveltebbek az iskolai rendezvényeken való segédkezés, az úszóversenyeken való segítségnyújtás, a karácsonyt megelőző időszakban a Kulturális Központ és a Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett eseményeken (Manóként részt vettek a gyerekek a Mikulás házában, a Spar bevásárló központnál tartós élelmiszereket gyűjtöttek a rászorulóknak) való aktív részvétel. A Kulturális Központ színházi előadásai alkalmával a gimnázium aktív tanulói szoktak ruhatári szolgálatot vállalni, s ezzel növelni az IKSZ óraszámát. Többen ebben a félévben az iskola által rendezett I. Keresztény Családi Napon teljesítettek közösségi szolgálatot, valamint a város által meghirdetett gyermeknap és sportrendezvényeken tartottak igényt diákjaink munkájára. Nyáron további lehetőségek állnak a tanulók rendelkezésére: Szárnyas Sárkány Hete, Zenei Napok rendezvényein való segédkezés.
A 12. évfolyamon a végzős tanulók mindegyike teljesítette a kötelező 50 órát, így ez már nem lehet akadálya az érettségi bizonyítvány megszerzésének.
Az iskolában a koordináló szerepet Sivadóné Cselenyák Dóra igazgatóhelyettes- asszony tölti be. Ő ad információkat a lehetőségekről az őt segítő kollégáknak (Popovics Éva tanárnő, Dr. Gárdos Lászlóné tanárnő, Csonka Éva tanárnő), akik a diákoknak nyújtanak segítséget a Közösségi szolgálat teljesítésében.
Az iskola aulájában egy hirdetőfal is a rendelkezésünkre áll, ahol a Közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb információkat láthatják a tanulók. Ennek a falnak a rendezésével Dr. Gárdos Lászlóné van megbízva, aki egész évben rendezte a közösségi szolgálat ezen részét is.
Reméljük, hogy az aktívan működő közösségi szolgálat a következő években is megmarad.

Csonka Éva
Popovics Éva
a közösségi szolgálat szervezését segítő pedagógusokA 2014-2015-ös tanévben folytatták a tanulók a közösségi szolgálatot. Számos partnerrel vette fel az iskola a kapcsolatot, hogy ne csak Nyírbátorban, hanem a bejáró tanulók saját lakhelyükön is tehessenek a közösségért.
A 10. és 11. évfolyam tanulói szeptembertől folytatták a közösségi szolgálatot, s az őszi hónapokban az osztályfőnökök részvételével a kilencedikesek felkészítése is rendben zajlott. Ebben nagy segítséget jelentett, hogy iskolánk négy pedagógusa továbbképzésen sajátíthatta el, hogyan lehet a közösségi szolgálatot élményszerűbbé tenni, közelebb hozni a tanulókhoz.
Már vannak olyan állandó események, ahol számítanak a báthorys diákokra. Decemberben több osztály tanulója is szórólapok osztásával segített a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az adománygyűjtésben. Idén a Nyírbátori Kulturális Központ által szervezett Mikulás-ünnepségbe is bekapcsolódtak a tanulók, s szívesen „manóskodtak” napi 2-3 órában a Télapó mellett. Gyermeknapon a kisebbek biztonságára ügyeltek a fiatalok, illetve, hogy mindenki jól érezze magát, legyen játszópajtása.
A Katasztrófavédelem továbbra is nagy sikert arat a tanulók körében. Szívesen járnak ki a Tűzoltóságra, ahol megismerkedhetnek a tűzoltók mindennapjaival. Természetesen a külső partnerek mellett, az iskola maga is igyekszik alkalmat és lehetőséget teremteni a tanulók számára, hogy az intézmény falain belül is teljesíthessék a közösségi szolgálat óráit. Így alsóbb évfolyamosok korrepetálásával, iskolai rendezvényeken való segítségnyújtással, vagy éppen a rendezvények előkészítésénél nyújtott segítségükkel is teljesíthetik kötelezettségüket.
Az iskolánk szerencsésnek mondhatja magát, hogy ennyire sokszínű lehetőségeket tud kínálni a diáksága számára, és hogy az együttműködés nagyon jó az iskola és az egyes intézmények, szervezetek között.
Reméljük és bízunk partnereink további támogatásában és a diákság lelkiismeretes hozzáállásban.

Csonka Éva
Popovics Éva
a közösségi szolgálat szervezését segítő pedagógusokIskolánk a 2013/2014. tanévben kapcsolódott be a közösségi szolgálat munkájába.
2016-ban és az azt követő években érettségiző diáknak teljesítenie kell 50 óra közösségi szolgálatot a következő területek közül:
- egészségügy
- szociális és jótékonysági terület
- oktatási
- kulturális és közösségi
- környezet- és természetvédelem
- katasztrófavédelem
- sport- és szabadidős terület

A tanév elején iskolánkból a 9. évfolyamos tanulók és osztályfőnökeik, valamint a közösségi szolgálatért felelős pedagógusok vettek részt Nyírgyulajban egy általános tájékoztatón, ahol közelebbről is meg lehetett ismerkedni ezzel az új rendszerrel.
A gyerekeknek az egész délelőtt folyamán érdekes programokkal akartak kedvet csinálni a közösségi szolgálathoz.
A nyírgyulaji Önkéntes nappal kapcsolatban a tanulók egy élménybeszámolóval  pályázhattak a Gyerekesély Irodában. Az iskolánkból a 9. F osztály tanulói közül minden fogalmazást beküldő gyerek helyezést ért el.
Ezt követően az iskolában megkezdődött a különböző helyszínek felkutatása, hogy a tanulók számára minél több lehetőséget tudjunk kínálni a választható területekből. Így került sor arra, hogy Nyírbátor és térségének sok jelentős intézményét, egyesületét megszólítottuk, és segítségüket kértük. Mindenki nagyon készségesnek bizonyult, így igen színes kínálatból választhatnak a tanulók..
A szervezetekkel együttműködési  megállapodást kötöttünk, s a tanulók így kezdhették meg az adott területen a közösségi szolgálatot.
A partnerintézmények száma folyamatosan növekedett, tanév végére 21 lehetőség közül választhattak a tanulók.
A 2016-ban érettségiző diákoknak, illetve az azt követő évfolyamokon tanulóknak és a pedagógusoknak is megtörtént a felkészítés, a közösségi szolgálati naplók, valamint a szülői nyilatkozatok kiosztása, illetve azok kitöltése.
Az iskolánk tanulói közül a 10. F és a 11. D osztály már decembertől elkezdte a közösségi szolgálat teljesítését.
A 10. F osztály részt vett a nyírbátori adventi rendezvénysorozaton, ahol a város görög katolikus, római katolikus és református egyházainak rendezésében adventi gyertyagyújtásra került sor.
Az osztály december 17-én délután megrendezte az iskolában a Bölcsész Napok a BIG-ben történelem versenyt, és részt vállaltak a feladatlapok kijavításában is.
Az iskolai korrepetálásban is segítséget nyújtottak egymásnak, amit szintén közösségi szolgálatként lehet elkönyvelni.
Decemberben mind a 10. F, mind a 11. D osztály a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak szórólapok osztásával  segített az adománygyűjtésben. Januárban két hétvégén a nyírbátori Sárkány Wellness Fürdőben tevékenykedtek.  
Februártól a 10. évfolyam osztályai mellett a 9. évfolyam is megkezdte az 50 óra közösségi szolgálat teljesítését.
A 9. F osztály tanulói iskolánk által rendezett körzeti szavalóversenyek lebonyolításában segédkeztek, a nyírbátori Kulturális Központban a színházi előadások alkalmával a ruhatárban tevékenykedtek. Az osztályból többen a Sárkány Wellness Fürdőben megrendezett úszóversenyeken, valamint a Nyírbátori Hagyományőrző Egyesület rendezvényein segítettek.
A volt Báthori István Általános Iskola épületében egy ifjúsági klubhelyiség kialakításában, rendbetételében vettek részt néhányan.
Az osztályból két lány a nyár folyamán a nyírvasvári óvodában segíti az óvónők munkáját.  A 9. B osztályból ketten szintén nyár elején kezdik meg közösségi szolgálatukat az encsencsi óvodában, egyikőjük folyamatosan teljesít 40 órát, tevékenysége nagy segítség az intézményben. A 9. A osztály tanulói a tanév során futballbajnokságok lebonyolításában segítettek, néhányan a nyírbogáti óvodában kezdik a nyáron tevékenységüket.
A 9/Ny osztályból legtöbben a Katasztrófavédelmi Kirendeltség által a tanév során folyamatosan szervezett foglalkozásokon vettek részt, valamint Nyírgyulajban a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület munkájába kapcsolódtak be. Sokan tervezik nyáron  a közösségi szolgálat teljesítését.
Összegzésként a közösségi szolgálatról a gyerekektől, az osztályfőnököktől, a szülőktől kapott visszajelzések alapján megállapíthatjuk, hogy szívesen végezték / végzik ezeket a tevékenységeket a fiatalok. Mindenki igyekszik a személyiségéhez közel álló „szolgálatot” választani, ahol jól érzi magát, azon túl, hogy segíti a partnerintézmények munkáját.


Tanyik Józsefné
Csonka Éva
a közösségi szolgálat szervezését segítő pedagógusok