Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Felhasználónév:

Jelszó:


Elérhetőségek

Címünk:

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.


Telefonszámunk:
[42] 510-048

Fax számunk:
[42] 510-084


E-Mail címünk:
big@bign.sulinet.hu


ORIGÓ nyelvizsga
>

Az ORIGÓ nyelvvizsgával kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el:
ORIGÓ

Elérhetőségeink:

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.


Telefonszámunk:
[42] 510-048

Kapcsolattartók:

Csaposné Szták Enikő

Telefonszám:
[70] 379-3269

E-Mail:
cseniko@gmail.hu

Belicza Anita

Telefonszám:
[30] 606-1698

E-Mail:
banita89@freemail.hu

Banner

>
Térkép

A Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola egy sikeres, eredményekben gazdag tanévet tudhat maga mögött 2014/2015-ben. Ahhoz, hogy mindezt így ki lehessen jelenteni, a jó Isten kegyelmére, szeretetére számíthattunk. Az ebben az időszakban felmerült nehézségekre csak Általa kaptunk segítséget, és tudtunk előre lépni. Ehhez természetesen intézményünk minden dolgozójának kitartó munkájára, összefogására is szükség volt.
Lelki életünk igen mozgalmasnak mondható. A tanévet egy tantestületi lelkigyakorlattal kezdtük. Egerben töltöttünk el 3 napot, ahol a lelki programok mellett lehetőségünk volt betekintést nyerni a Papnevelő Intézet mindennapi életébe is. Így, lelkiekben feltöltődve kezdhettük el tanévünket. Hagyománnyá vált, hogy a bejövő osztályok lelkigyakorlaton vesznek részt, melynek keretében az egymás számára ismeretlen diákok különböző lelki programokon, játékos foglalkozásokon kovácsolódnak egy osztállyá. Az ötödik osztálynak a máriapócsi Zarándokház, az újonnan érkező kilencedik évfolyamoknak pedig a nyírbátori Római Katolikus Minorita Plébánia lelkigyakorlatos háza ad otthont. Beszámolójukból kiderül, hogy sikeresek az itt együtt eltöltött napok, élményekben gazdagon térnek vissza otthonaikba és az iskolába.
Intézményünk védőszentje államalapító Szent István királyunk. Október hónapban tartottuk ünnepét egy méltó megemlékezés keretében, amely során diákjaink felidézték dicső királyunk nagy tetteit, és máig érvényes Intelmeit.
Decemberben tanulóinkkal betlehemes játékkal készültünk karácsony ünnepére, amit szenteste adtak elő a Római Katolikus Minorita Templomban. Ebben minden korosztály képviseltette magát a kicsiktől a nagyokig. Megható pillanatokban volt részük mind a szereplőknek, mind a hozzátartozóiknak és a híveknek. Január 6-án az iskola dolgozói és diákjai részt vettek Vízkereszt ünnepén. Februárban tartottuk a római katolikus egyházközségi bált, melynek bevételét a gyerekek lelkigyakorlatára tudjuk fordítani. A báli szezon hamvazószerdával zárul, ami egyben a nagyböjt kezdete. Ezen a napon az iskolán belül mindenki részesült a hamvazkodásban. A keresztút alkalmával részesei lehetünk Krisztus szenvedésének, és elcsendesedve, bűnbánatot tartva várjuk Húsvét ünnepét.
Igyekszünk más formában is közelebb vinni Isten szeretetét a gyerekekhez. Minden hónap elején felekezetek szerinti lelki gondolatokat hallhatunk az atyáktól és a lelkészektől, valamint a napnak is keretet adunk napindító illetve napzáró imával. Természetesen nem maradhat el a rendszeres templomba járás sem, és az évfolyammiséken való részvétel!
Örömmel mondhatjuk el, hogy a diákok szívesen választják a hittant érettségi tárgynak. Ebben az évben 10 tanuló tett sikeres érettségi vizsgát belőle. Szép számmal nevezünk és érünk el helyezést a különböző hittan versenyeken.
• a debreceni Szent József Gimnázium által meghirdetett versenyen az ötödik korosztály 3. helyezést ért el
• szintén a debreceni Szent József Gimnázium szervezésében a levelezős csapatversenyen 1. helyezést értünk el
• a Nyolcosztályos Regionális Versenyen bibliaismeretből csapataink a 3. és a 4. helyen végeztek
• KIT (Keresztény Ifjúsági Találkozó) versenyén, a fotópályázaton a 2. és a 3. helyezést sikerült elhoznunk
Nagy reménnyel tölt el minket, hogy elindultunk egy szép, reményekkel teli biztos úton, aminek vannak nehéz részei is, de nem szabad elfelejteni, hogy Istentől mindig kapunk erőt!

Antalné Koza Mariann
hittan-magyar nyelv és irodalom szakos tanár„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10)

Rólunk írták

Tanévnyitó 2013/2014. tanév
Iskolát vett át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a 2013/14-es tanévtől kezdődően Nyírbátorban. A Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában 47 pedagógus 602 tanulóval kezdi az oktató-nevelő munkát. Az intézmény tanévnyitó ünnepségén, amelyet a Kelemen Didák Lelkigyakorlatos és Közösségi Ház díszudvarán tartottak, a református és görögkatolikus felekezetek képviselői is részt vettek.
A tanévnyitó kezdetén Babály András, a Nyírbátori Római Katolikus Minorita templom plébánosa, az iskola lelki vezetője elmondta: történelmi órának lehetünk részesei, hiszen közel 100 évvel ezelőtt a minorita rend elindított egy algimnáziumot ebben a városban.


Bosák Nándor püspök atya az iskola megáldása előtt az országalapító Szent István királyra utalt, aki államiságot, otthont és helyet adott a magyarságnak az európai kultúrában, bekapcsolta népünket a Krisztusban hívő emberek közösségébe. A főpásztor felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy az egyházmegye az iskola átvételével felelősséget vállal abban, hogy az intézmény egyre jobban betölthesse feladatát, rendeltetését. Az iskola feladata, hogy a fiatalokat ellássa mindazzal a szellemi és erkölcsi tudással, ismerettel, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy az életben megállják a helyüket. A püspök atya hangsúlyozta, hogy az Egyháznak évezredes tapasztalata van a nevelésben, az értékek továbbadásában, az értékes életre való felkészítésben, ezt az értéket, gazdagságot kínálja fel az intézménynek.
Majd kérte a diákokat, hogy nyitott lélekkel fogadják mindezt, és bátorította a szülőket, hogy legyenek meggyőződve arról, hogy az intézmény a lehető legtöbbet tesz majd a diákok testi-lelki fejlődéséért.
ajándékba. A zászlót Babály András, az egyházközség plébánosa adta át az iskolának. Az igazgatónő továbbá elmondta, azért választották az iskola védőszentjének Szent István királyt, mert példaértékű számukra, hogy a magyar király a kilátástalan helyzetben Máriának ajánlotta országát, népe sorsát Isten kezébe helyezte.
A történelem bebizonyította, hogy az általa választott út szilárd.
Amíg hűek leszünk Szent István hitéhez, örökségéhez, addig a saját ösvényünkön is könnyebben haladunk végig tette hozzá Rácz Tiborné. Ezután az igazgatónő a Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolát e naptól Szent István oltalmába ajánlotta, és ünnepét hagyományaik sorába emelte.
„Munkánkra Szent István király, iskolánk védőszentjének közbenjárását kérve Isten áldását kérem”
fejezte be gondolatait az iskola vezetője. Az ünnepséget az iskola tanulói vallási felekezetek szerint, tanáraikkal együtt a saját templomukban zárták le közös imával.

Kovács Ágnes újságíró
Öröm-Hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapja602 tanuló a hittanórákon

Rácz Tiborné, az intézmény igazgatója tanévnyitó beszédében elmondta, hogy nagy várakozással tekint az új tanévre. Az igazgatónő a Katolikus Etikai Kódex sorait idézve kiemelte: „Az iskola azzal válik katolikussá, hogy az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban és ezt ki is jelenti. A katolikus iskola nem csupán ismereteket nyújt, hanem értékeket közvetít, a keresztény világlátás alapján adja át kritikusan és módszeresen a műveltséget, ezáltal munkálkodik a személyiség kiteljesítésében.”
Rácz Tiborné örömmel fogadta ezt az új lehetőséget és biztosította Bosák Nándor püspök atyát afelől, hogy nyitott szívvel és lélekkel kezdik meg a tanévet a katolikus intézményben. Majd hozzátette: ezen az úton a múlt azon értékeit, hagyományait is tovább viszik, amelyek meghatározták a közösség arculatát. A tanév során az intézmény valamennyi tanulója felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül. A diákokhoz szólva elmondta, ebben a tanévben már kívül-belül felújított falak között folytathatják tanulmányaikat, és kérte őket, hogy belső igényességgel végezzék a munkájukat.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt ettől a tanévtől kezdődően immár 6 intézményben folyik oktató-nevelő munka.

Kovács Ágnes újságíró
Forrás: Öröm-Hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjaSzent István nap Iskolánk védőszentjének ünnepe Szent István oltalmába ajánlották a nyírbátori katolikus gimnáziumot

A nyírbátori Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola védőszentjének ünnepén, 2013. október 18-án Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök megáldotta az iskola új zászlóját, valamint az erre az alkalomra készült, Szent István királyt ábrázoló tűzzománc képet. Az alkotást Tabiné Jenei Erzsébet zománcművész készítette az intézmény művésztanára, Krivánik József alkotása alapján.
Rácz Tiborné, az intézmény igazgatója ünnepi beszédében elmondta, másfél hónappal ezelőtt indították a tanévet egyház-megyei fenntartású iskolaként. Ez idő alatt  pozitív benyomások érték az iskola tanárait, diákjait, megtapasztalták, hogy az egyházi iskola befogad, lehetőséget kínál a szellemi és erkölcsi tudás megszerzésére, testi-lelki fejlődésre és arra, hogy egy nagyobb közösséghez tartozzanak.
Az igazgatónő kiemelte, régi hagyomány, hogy egy iskolai közösség tagjai az ünnepeken összetartozásuk egyik szimbólumát, az iskolazászlót követik. Az iskola több erős szállal kötődik a nyírbátori római katolikus egyházközséghez, s e kapcsolat szimbólumaként az új zászlót a római katolikus közösségtől kapták ajándékba. A zászlót Babály András, az egyházközség plébánosa adta át az iskolának. Az igazgatónő továbbá elmondta, azért választották az iskola védőszentjének Szent István királyt, mert példaértékű számukra, hogy a magyar király a kilátástalan helyzetben Máriának ajánlotta országát, népe sorsát Isten kezébe helyezte.
A történelem bebizonyította, hogy az általa választott út szilárd.
Amíg hűek leszünk Szent István hitéhez, örökségéhez, addig a saját ösvényünkön is könnyebben haladunk végig tette hozzá Rácz Tiborné. Ezután az igazgatónő a Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolát e naptól Szent István oltalmába ajánlotta, és ünnepét hagyományaik sorába emelte.
„Munkánkra Szent István király, iskolánk védőszentjének közbenjárását kérve Isten áldását kérem”
fejezte be gondolatait az iskola vezetője. Az ünnepséget az iskola tanulói vallási felekezetek szerint, tanáraikkal együtt a saját templomukban zárták le közös imával.

Kovács Ágnes újságíró
Öröm-Hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjaLelki programok a Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában

A Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola első tanévét kezdte szeptemberben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában. Iskolánk lelki vezetőjével, Babály András esperes, plébános atyával a nevelőtestület közösen alakítja ki azokat a lelki programokat, értékteremtő hagyományokat, melyek a későbbiekben az intézmény meghatározó programjaivá válnak.
 Januárban a nevelőtestület kétnapos lelki gyakorlaton vett részt Vácott. Útközben nagy szeretettel fogadott bennünket hivatalában Bosák Nándor püspök atya, majd Fodor András püspöki helynök atya vezetésével ismerhettük  meg a Szent Anna Székesegyház történetét. Lelkigyakorlatunk két téma köré szerveződött: az egyház szerepéről Kiss Zsolt görög  katolikus parochus úr tartott előadást, majd Babály András atya „Te bennem, én benned” címmel
Hogyan imádkozott Jézus? elmélkedését hallgatta meg a nevelőtestület.
 Tanulócsoportjaink számára is szervezünk lelkigyakorlatot, amelyen az iskolában első évüket töltő tanulók vettek részt a nyírbátori Római Katolikus Minorita Plébánia lelkigyakorlatos házában.
A nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán a közös elmélkedést követően az intézmény tanulói és dolgozói részt vettek a hamvazkodás szertartásában, ezzel kezdetét vette az elmélyülés ideje, a bűnbánati időszak, mely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre. A várakozás időszakában minden hétfőn reggel felekezetek szerinti nagyböjti áhítatot tartunk, és közös elmélkedéssel készülünk Krisztus feltámadásának ünnepére.

Rácz Tiborné
igazgató